เอลีเอล แท่นบูชาของพระเจ้า โดย อ.ทวีชัย

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.