สมัครเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

ขั้นตอนการสมัครเรียนพระคริสตธรรมเชียงใหม่

1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ แล้วเขียนรายละเอียดให้ครบ พร้อมกับการรับรองจากผู้นำ 

( ให้คลิก  เพื่อเป็นการดาวน์โหลดใบสมัคร หลังจากนั้นให้สั่ง Print ด้วยกระดาษ A4)

2. ยื่นเอกสารการสมัครที่สถาบันเพื่อสอบและสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษา (ผู้สมัครต้องนำใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

** มีข้อส่งสัยโทร.053-249425-6

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2014 เวลา 06:30 น.
 

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.