สารจากผู้อำนวยการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ศจ.ดาเนียล คิม   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 06:02 น.


           เรียน    นักศึกษา ผู้สนใจ และผู้สนับสนุนการศึกษาพระวจนะพระเจ้า
 

           ด้วยอายุขัยที่อยู่ในวัยกลางคน ข้าพเจ้าได้มาถึงการสรุป 3 สิ่งที่ดำรงอยู่เป็นนิตย์คือ พระเจ้า พระวจนะของพระองค์ และจิตวิญญาณของมวลมนุษย์  ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งถาวรนิรันดรนี้ จึงได้สมัครเรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรมเพื่อเตรียมตัวเองในการรับใช้พระเจ้า ด้วยความปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้า มีความเข้าใจและตีความหมายพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมพร้อมที่จะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้อื่นด้วย   ถ้าความปรารถนาของท่านเป็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระคริสตธรรมเชียงใหม่สามารถช่วยให้ความมุ่งหวังของท่านเป็นจริงได้ 

 

           อันที่จริงแล้ว การที่ท่านกำลังดูคู่มือนี้ก็เท่ากับกำลังบอกข้าพเจ้าว่า ท่านเป็นคนหนึ่งที่เอาจริงเอาจังที่จะลงทุนชีวิตเพื่อสิ่งถาวรนิรันดร  คณาจารย์และนักศึกษาในพระคริสตธรรมเชียงใหม่ก็เป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้า  เติบโตในพระลักษณะของพระคริสต์ และที่จะรับใช้พระองค์  นอกจากนั้นเป็นความปรารถนาของเราที่จะมีส่วนและร่วมมือกับท่านในการแสวงหาน้ำพระทัยสำหรับชีวิตของท่าน  ข้าพเจ้าจึงขอเรียนเชิญท่านที่จะร่วมเรียนรู้จักพระคริสต์กับเรา
  

           คู่มือนี้จะให้ข้อมูลแก่ท่านตามสมควรที่จะรู้จักพระคริสตธรรมเชียงใหม่ แต่อาจไม่ได้บอกท่านทุกอย่างที่ต้องการ ดังนั้นถ้าท่านต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัว กรุณาติดต่อ โทร. (053)249-425 หรือเขียนถึงพระคริสตธรรมเชียงใหม่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เรายินดีที่จะตอบคำถามท่านเสมอ
 

           ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาแก่ท่านที่จะรู้ว่า เป็นการประเสริฐแค่ไหนที่จะรู้จักพระคริสต์และที่จะกระทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก
 

           ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร
   

       

                        ศจ.ดาเนียล     คิม
           (ผู้อำนวยการพระคริตธรรมเชียงใหม่)


 

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.