PDF พิมพ์

 

 

ปฏิทินการศึกษา 2017 - 2018 : Academic Calendar 

 

 

 

 

Summer Schedule (ภาคฤดูร้อน 2017)                                                    

8-13 พฤษภาคม                                  สัมมนา “Christian Family” (6:00pm – 8:30pm; 9:00am – 3:00pm)

8-10 พฤษภาคม                                  ค่ายRetreatคณาจารย์

17-27 พฤษภาคม                                มิชชั่นทริป to South Thailand

9-10 มิถุนายน                                    สอบความรู้รวบยอด/ สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน

22 กรกฎาคม                                      สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบที่ 1

5 สิงหาคม                                          สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบที่ 2

10 สิงหาคม                                        สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบที่ 3

 

1st Semester (ภาคการศึกษาที่ 1/2017-18)                  

11 สิงหาคม                                           ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

15 สิงหาคม                                           เปิดภาคเรียนที่ 1/2017

15-25 สิงหาคม                                     สัมนาพิเศษเสรีภาพในพระคริสต์

21 สิงหาคม                                          อบรมการเขียนรายงาน

4 กันยายน                                            วันปิกนิค

13 กันยายน                                          วันอธิษฐาน (8:30am – 3:30pm)

21-30 ตุลาคม                                       ปิดเพื่อทำรายงาน

18 พฤศจิกายน                                     สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เทอม 2 (รอบที่ 1)

20 พฤศจิกายน                                     วันกีฬาสี CTS

21-24 พฤศจิกายน                                อธิษฐานรุ่งอรุณ (6:00am – 7:15am)

24-25 พฤศจิกายน                                ค่าย Retreat คณาจารย์

1 ธันวาคม                                            คริสต์มาส CTS

5-8 ธันวาคม                                        สอบปลายภาค

9 ธันวาคม – 8 มกราคม                       ปิดภาคเรียน

 


2nd Semester (ภาคการศึกษาที่ 2/2017-18)

6 มกราคม 2018                                    สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เทอม 2 (รอบที่ 2)

8 มกราคม 2018                                    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

9 มกราคม                                             เปิดภาคเรียนที่ 2/2017-18

20 มกราคม                                          วันอธิษฐานและปิกนิค

6-9 กุมภาพันธ์                                      สัปดาห์มิชชั่น

8-10 มีนาคม                                         ค่ายครอบครัว CTS. ครั้งที่ 9           

23 มีนาคม                                             กิจกรรม "เส้นทางสู่กางเขน" (6pm – 8:30pm)

27-30 มีนาคม                                        อธิษฐานรุ่งอรุณ (6:00am – 7:15am)

7-16 เมษายน                                         ปิดเพื่อทำรายงาน

27  เมษายน                                           สามัคคีธรรมอาหารเที่ยง (12:00 Noon)

1-4 พฤษภาคม                                      สอบปลายภาค

8-10 พฤษภาคม                                    ประชุมคณาจารย์ CTS

16 – 26 พฤษภาคม                               มิชชั่นทริป (Taiwan)

มิถุนายน - กรกฏาคม                           วิสัยทัศน์พันธกิจโลก

 

ดาว์โหลดปฎิทินปีการศึกษา2016-2017  คลิ๊ก

 ** ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปล** ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.