หลักสูตรศาสนศาสตร์ PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2010 เวลา 02:10 น.

ประกอบด้วยหลักสูตร

  1. ประกาศนียบัตรคริสเตียนศาสตร์ชั้นสูง__Diploma of Christian Studies
  2. ศาสนศาสตร์โท(คริสเตียนศาสตร์)__Master of Christian Studies
  3. ศาสนศาสตร์โท(พันธกิจ)__Master of Divinity in Missions
  4. ศาสนศาสตร์โท(ศิษยาภิบาลศาสตร์)__Master of Divinity in Pastoral Theology

 

รายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตร

หลักสูตร : Programs of Study

กฎเกณฑ์และขั้นตอนฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดการสมัครเรียนและค่าใช้จ่าย

 

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.