ห้องสมุด PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 01 May 2012 11:03


1. บรรณารักษ์

    ผู้ดูแลห้องสมุดประกอบด้วย
อจ.ขนิษฐา  ปานำ และ Mrs.Mary Kay Martin ร่วมกันดูแล รวบรวม สั่งซื้อหนังสือต่างๆ และจัดการทั่วไป ท่านสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ หรือขอความช่วยเหลือในการใช้ห้องสมุดได้จากผู้ดูแลทุกท่าน


2. เวลาทำการของห้องสมุด

    2.1.1. เวลาทำการในช่วงวันเปิดเรียน  เวลา 8:00-16:30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
    2.1.2. เวลาทำการในช่วงปิดภาคการศึกษา เวลา 9:00-16:30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
    2.1.3. เวลาทำการในช่วงปิดคริสตมาสและภาคฤดูร้อน  ดูประกาศที่บอร์ด 

 
3. ระบบรายชื่อหนังสือห้องสมุด

    ห้องสมุดพระคริสตธรรมเชียงใหม่จัดระบบหมวดหมู่หนังสือตามระบบของ Dewey Decimal Classification 22 ระบบรายชื่อหนังสือห้องสมุดถูกจัดไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบ    รายชื่อหนังสือหลักของห้องสมุด หนังสือทุกเล่มในห้องสมุดได้ทำการบันทึกไว้ในโปรแกรม       เช่นเดียวกับ ชื่อของหนังสือวารสาร นอกจากนั้นห้องสมุดยังมีวีดีโอ (video) เทป (audio-cassettes) หนังสือที่ถูกเย็บไว้ (archival material),หนังสือเล่มเล็กๆ (pamphlet file)


4. การใช้หนังสือในห้องสมุด

    ทางห้องสมุดยินดีต้อนรับท่านที่จะใช้หนังสือในห้องสมุด   เมื่อท่านใช้หนังสือเสร็จแล้วกรุณาวางไว้บนหลังตู้หนังสือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเข้าชั้นหนังสือที่ท่านนำหนังสือออกมาเพื่อให้หนังสืออยู่ในชั้นเดิม


5. หนังสืออ้างอิง

    เนื่องจากหนังสือจำนวนไม่น้อยเป็นหนังสือที่หายาก ราคาแพง หรือเป็นสิ่งที่มีผู้ใช้ประจำ จึงไม่สะดวกสำหรับการยืม หนังสือเหล่านี้จึงถูกจัดไว้ในหมวดหนังสืออ้างอิง ดังนั้นหนังสือประเภทนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น ท่านสามารถสังเกตความแตกต่างของหนังสือประเภทนี้ได้โดยการดูอักษร R ที่อยู่ตรงสันหนังสือเล่มนั้น


6. กฎในการใช้ห้องสมุด

    6.1 เมื่อใช้บริการห้องสมุดต้องรักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงดัง ซึ่งจะเป็นการรบกวนผู้อื่น
    6.2 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
    6.3 ต้องปิดโทรศัพท์มือถือ
    6.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Laptops ได้ แต่ห้ามรบกวนผู้อื่น
    6.5 เมื่อใช้หนังสือแล้วกรุณานำหนังสือไปไว้ที่ชั้นที่จัดไว้ให้
    6.6 การคืนหนังสือต้องคืนหนังสือที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเท่านั้น

 

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.