คณาจารย์พิเศษ : Visiting Faculty & Teachers PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 01 May 2012 08:06

ศจ.ดร.อภิชาติ  พูลศักดิ์วรสาร                         Ph.D.

ศจ.ทิโมธี   เลแมน                                           Ph.D.

ดร.ชัยยัณ อุโฆษกุล                                        Ph.D.

ดร.สุรศักดิ์   ศิษย์ธนานันท์                              D. Min

ดร.บุญประเสริฐ  วิจิตรกุล                               D. Min

อ.เข็มเพชร  ยังทองหลาง                                 M.Div

อ.ไมตรี     อนันตนิติเวทย์                                M. Div

อ.เจตนากรณ์ กาญจนามาส                           M. Div

อ.นิโลบล เลิศวรบัณฑิต                                  M. Div

อ.โธมัส โบเฮิท                                               Ph.D

 

Copyright © 2012.พระคริสตธรรมเชียงใหม่. All Rights Reserved.